Komunikat Dyrekcji

W piątek w Gimnazjum nr 6 obchodzony będzie Dzień Papieski. Uczniów w tym dniu obowiązuje strój galowy.

Nowy laptop!

Nasza szkoła wzbogaciła się o nowy laptop. Otrzymaliśmy go od firmy Green Bear Corporation Poland Sp. z o. o., dzięki staraniom burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Krzysztofa Chodubskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorowi. Laptop znajduje się w pracowni geograficznej, gdzie wraz z rzutnikiem służy na lekcji.

Wizyta w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie

29 września 2014 r. uczniowie klasy II b wraz z p. K.Stąsiek  i p. B.Wachowicz wybrali się do Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie. Wizyta była ukoronowaniem akcji zbierania karmy, koców i ręczników dla podopiecznych. Młodzież przekazała zgromadzone dary, zapoznała się z funkcjonowaniem schroniska i problemami, z którymi się ono boryka. Była to pouczająca lekcja ...

Otrzęsiny 2014

W dniu 29 września 2014 r. odbyły się otrzęsiny klas pierwszych. Członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali różne zadania i konkursy dla swoich młodszych kolegów i koleżanek. Pierwszą konkurencją była prezentacja klas. Gimnazjaliści przygotowali piosenki i wiersze przedstawiające swoją klasę. Wygrała klasa 1e. W drugiej konkurencji także zwyciężyli uczniowie 1e prezentując się w kolorze wcześniej wylosowanym przez ...

Europejski Dzień Języków Obcych

26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Z tej okazji został zorganizowany konkurs pt. „Język angielski – Twoje okno na świat”, w którym brali udział uczniowie klas II a i II b. Zadania konkursowe polegały na rozpoznawaniu flag krajów anglojęzycznych, nazywaniu tych krajów i ich stolic w języku angielskim. Uczniowie musieli też wykazać się umiejętnością ...

Karta Dużej Rodziny

Z dniem 16 czerwca 2014 r. wszedł w życie rządowy program „Karta Dużej Rodziny”. Celem tego programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Z programem tym związane jest wiele ulg i zniżek. O „Kartę Dużej Rodziny” mogą ubiegać się rodziny posiadające co najmniej 3 dzieci w wieku do ukończenia 18 lub 25 roku życia (jeżeli dzieci ...

Rajd

Dnia 20 września 2014 r. 11-osobowa grupa uczniów Gimnazjum nr 6 w Grudziądzu wzięła udział w XXV rajdzie wielodyscyplinowym „Pamięci Września 1939″ organizowanym przez Wojskowe Koło PTTK „OSeSeK”. Opiekunem grupy była p. Anna Góra. Trasa rajdu przebiegała wzdłuż rzeki Wisły od osiedla Rządz, przez Strzemięcin, Marinę do Błoni Nadwiślańskich. W konkursie okolicznościowym, organizowanym podczas rajdu, ...

Rejs po Wiśle

Dnia 19 września 2014 r. klasy wioślarskie Gimnazjum nr 6 w Grudziądzu wraz z wychowawcami i trenerami brali udział w wycieczce statkiem turystycznym na Wiśle.

zmiany w planie lekcji

Wprowadzono niewielkie zmiany w planie lekcji klas 2a, 2b, 3e

Tematy projektów edukacyjnych

W dziale dla uczniów zostały zamieszczone tematy projektów edukacyjnych, które będą realizowane w roku szkolnym 2014/2015. Do końca września uczniowie klas II zapisują się u opiekuna projektu. Udział w projekcie jest obowiązkowy i ma wpływ na ocenę zachowania. Informacja o udziale i temacie projektu będzie umieszczona ma świadectwie ukończenia gimnazjum.