Dzień Papieski

W piątek, 10 października 2014 r. obchodziliśmy w naszej szkole XIV Dzień Papieski pod hasłem „Świętymi bądźcie!” Z tej okazji panie katechetki – Aleksandra Mikołajek i Grażyna Wójtowicz przygotowały bardzo ciekawy program. W role reporterów i dziennikarzy, szukających ludzi, którzy zetknęli się ze św. Janem Pawłem II, wcielili się uczniowie klas: IIb oraz IIIb. Wystąpili również uczniowie ...

Zbiórka surowców wtórnych

W roku szkolnym 2014/2015, tak jak w roku ubiegłym, wznawiamy zbiórkę surowców wtórnych. Zbieramy: makulaturę, butelki plastikowe PET, zużyte baterie, puszki aluminiowe, płyty kompaktowe cd, dvd, elektrośmieci (komputery, drukarki, telewizory itp.). Do akcji mogą włączyć się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Dla najlepszych nagrody.

Konkurs wiedzy o języku i poprawności językowej

Biblioteka szkolna organizuje w dniu 30 października konkurs z wiedzy o języku i poprawności językowej. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy chętni uczniowie. Udział w konkursie proszę zgłaszać do dnia 23 października 2014 r. w bibliotece szkolnej.

Komunikat pedagoga

W dniu 20 października 2014 r. od godziny 11:00 w gabinecie pedagoga szkolnego wypłacane będzie dofinansowanie za podręczniki szkolne.

Komunikat pedagoga

Pedagog Gimnazjum nr 6 informuje, że można dostarczać rachunki rozliczające stypendium socjalne. Informacji o wysokości rozliczanych kwot udziela pedagog szkolny.

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku – jest wykształcenie. W podzięce za trud włożony w Naszą edukację, samych radości i sukcesów w Dniu Nauczyciela życzy Samorząd Szkolny Do życzeń dołączają się uczniowie wszystkich klas gimnazjum, a zespoły uczniów składają życzenia swoim wychowawcom   Drogiej Pani Pedagog  dziękujemy za rady i porady nie od ...

Dzień Nauczyciela

14 października 1773 roku, na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, sejm powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. Warto dodać, że Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Obecnie na pamiątkę tego wielkiego wydarzenia 14 października obchodzony jest Dzień Komisji Edukacji Narodowej, który jest świętowany przez ...

Zebranie z rodzicami

W środę 15.10.2014 r. odbędą się zebrania z rodzicami: 16.00- klasa 1c spotkanie rodziców z dyrektorem, pedagogiem, wychowawcą i wszystkimi nauczycielami uczącymi w tej klasie. 16.30- spotkanie rodziców z wychowawcą. 16.45- spotkanie rodziców z nauczycielami przedmiotów.

Konkurs recytatorski

Dnia 21 marca 2014 r. odbędzie się Szkolny Konkurs Recytatorski. W zmaganiach konkursowych mogą wziąć udział wszyscy uczniowie. Uczestnik musi przedstawić interpretację jednego wybranego tekstu poetyckiego XX lub XXI wieku. Na zgłoszenia czekamy do 14 października 2014 r. (zgłoszenia przyjmują p. E. Suchorowska i p. N. Grzędzicka). Najlepsi recytatorzy otrzymają atrakcyjne nagrody.

Komunikat Dyrekcji

W piątek w Gimnazjum nr 6 obchodzony będzie Dzień Papieski. Uczniów w tym dniu obowiązuje strój galowy.